Gjennom vårt samarbeid med LHL-klinikkene i Trondheim, så vi fort at vi trengte et system for å administrere data, brukere, treningsøkter og visualisering. Vi har derfor startet arbeidet med å utvikle en web-basert plattform som blir et kraftig verktøy både for oss og kunder.

Plattformen vil ha fire hoveddeler; en workout-editor, visualisering av tidligere økter, en modul for å administrere brukere og en egen side for pasient/bruker. I workout-editoren kan fysioterapeutene designe treningsøkter som ønsket og koble disse til en gruppe eller direkte mot enkeltpasienter. Kommunikasjon med systemet på sykkelen skjer over mobil-nettet, noe som gir full fleksibilitet med tanke på plassering av spinningsykkelen.

Alle treningsøkter blir logget av systemet og når økten er ferdig blir disse dataene sendt automatisk til plattformen for visualisering og analyse. Her kan man se den siste, og tidligere treningsøkter samtidig slik at disse kan sammenlignes. Man kan så gjøre en vurdering på om treningsprogrammet skal endres til neste gang, basert på dataene og tilbakemelding fra pasient.

Alle pasienter/brukere vil også få sin egen innlogging for å kunne se sin egen fremgang samt lese motiverende tilbakemeldinger fra fysioterapeut.