Ny dansk undersøkelse viser at overvektige kan oppnå det samme vekttapet ved å trene i 30 minutter, kontra 60 minutter. Forskere forklarer dette ved at mindre trening bidrar til økt motivasjon og energi. I studien tok forskere for seg 61 moderat overvektige menn som ikke var vant til å trene, men ellers var frisk og forholdsvis sunn.  Deltakerene ble inndelt i tre grupper: den ene gruppen trente 60 minutter hver dag i et treningsstudio, og den andre gruppen trente like ofte, men kun 30 minutter. Den siste gruppen endret ikke livsstil, og ble brukt som kontrollgruppe. Etter 13 uker kunne forskere konstatere at de to treningsgruppene generelt hadde en forbedret helse, og mistet like mye vekt.

Underveis i treningen ble forsøkspersonene fra de gruppene intervjuet av forskerne, hvor fokuset var på hvordan forsøkspersonene opplevde treningen, hvor mye energi de følte de hadde og hvor positive de var til det å trene.

Forklaringen ligger i at deltakerne fra gruppen som trente 30 minutter daglig opplevde å ha mer energi enn 60-minuttersgruppen: 60-minutters gruppen dro hjem og la seg på sofaen, mens den andre gruppen var fylt med energi til å være aktive resten av dagen. I tillegg opplevde 60-minuttersgruppen treningen som monoton, utmattende og langvarig, mens 30-minuttersgruppen følte mer motivasjon og større positivitet. Anne Sofie Gram, stipendiat ved Københavns Universitet sier at den kortere fysiske aktiviteten har åpnet for et eller annet, og at det skjedde oftere at de tok sykkelen til jobben eller trappen i løpet av dagen. Med dette antyder hun at folk kan oppnå et bedre resultat og samtidig bli mer motivert til å leve sunt hvis de ikke presser seg selv for mye.

 

Kilde: https://forskning.no/trening/2013/12/mer-trening-er-ikke-alltid-bedre

%d bloggers like this: