9.mars signerte vi intensjonsavtale med LHL-klinikkene i Trondheim. LHL har siden i høst vært vår nærmeste utviklingspartner og gjennom pilotprosjekt med dem har vi fått meget nyttige tilbakemeldinger – både fra fysioterapeutene og deres pasienter. Intensjonsavtalen beskriver blant annet krav de stiller for kjøp, samt prisoppsettet vi ser for oss. 

LHL-klinikkene i Trondheim er en del av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, en interesseorganisasjon med rundt 50.000 medlemmer på landsbasis. LHL tilbyr helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. I dag har de klinikker blant annet på Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og Trondheim.

LHL-klinikkene i Trondheim tilbyr rehabilitering av forskjellige pasientgrupper, hvor forbedring i kondisjon er en viktig del. Med Easy Intervals de kunne vite at pasientene trener slik som foreskrevet, og disse vil kunne trene uten oppsyn men likevel med tett oppfølging gjennom web-plattformen. Å vise fremgang for pasientene er en veldig viktig motivasjonsfaktor, men er ressurskrevende da dette er noe som skjer manuelt i dag. Easy Intervals tilbyr digital og kontinuerlig logging av hver enkelt pasients prestasjoner, og dette presenteres visuelt på plattformen for analyse og motivasjon.