En studie fra Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen) viser at intensiv trening kan bedre motorikken til barn med cerebral parese (CP) i løpet av tre uker. I studien, hvor 22 barn fra Vestlandet i alderen to til ni år deltok, var det gruppetrening tre timer om dagen – fem ganger i uka. Denne treningen var individuelt tilpasset barna etter hvilken funksjon de trengte å øve opp de motoriske ferdighetene i. Eksempelvis øvde noen opp sittebalansen, å kunne stå, samt hverdagsting som å lære å spise med gaffel. Treningen var også lagt opp som lek for å gjøre det mer lystbetont. Etter treningsperioden hadde barna økt de motoriske ferdighetene sine, med størst forbedring hos barna med mildere form for CP.

Korte perioder med intensiv trening forbedrer ferdighetene til barn med cerebral parese og gjør de mer selvstendige i dagliglivet. Intensiv trening forbedrer motorikken til barn med CP i løpet av tre uker og klinisk erfaring tilsier at virkningen holder seg stabil etter avsluttet treningsfase.

Resultatene av studien viste at treningen kan hjelpe barna å nå sitt potensiale av motoriske ferdigheter. Barna ble også mer selvstendige i aktiviteter hjemme og trengte generelt mindre assistanse. Tidligere har forskere trodd at man måtte utvikle de motoriske ferdighetene før en kunne utvikle bevegelseskvalitet, men under denne studien kunne man se at bevegelseskvalitet henger sammen med de motoriske ferdighetene. Dermed utvikles disse på samme tid. I tillegg fikk barna med CP, som ofte er vant til å ha dårligere fysiske ferdigheter enn andre barn, oppleve å være sammen med andre som kanskje presterer under deres nivå. Dette skapte motivasjon og mestringsfølelse.

Les mer om studien her: https://forskning.no/funksjonshemming-fysioterapi-medisinske-metoder-trening/2010/04/intensiv-trening-betrar-cp-born

 

%d bloggers like this: