Tren mindre – gå ned i vekt

Ny dansk undersøkelse viser at overvektige kan oppnå det samme vekttapet ved å trene i 30 minutter, kontra 60 minutter. Forskere forklarer dette ved at mindre trening bidrar til økt motivasjon og energi. I studien tok forskere for seg 61 moderat overvektige menn som ikke var vant til å trene, men ellers var frisk og forholdsvis sunn.  Deltakerene ble inndelt i tre grupper: den ene gruppen trente 60 minutter hver dag i et treningsstudio, og den andre gruppen trente like ofte, men kun 30 minutter. Den siste gruppen endret ikke livsstil, og ble brukt som kontrollgruppe. Etter 13 uker kunne forskere konstatere at de to treningsgruppene generelt hadde en forbedret helse, og mistet like mye vekt.

Underveis i treningen ble forsøkspersonene fra de gruppene intervjuet av forskerne, hvor fokuset var på hvordan forsøkspersonene opplevde treningen, hvor mye energi de følte de hadde og hvor positive de var til det å trene.

Forklaringen ligger i at deltakerne fra gruppen som trente 30 minutter daglig opplevde å ha mer energi enn 60-minuttersgruppen: 60-minutters gruppen dro hjem og la seg på sofaen, mens den andre gruppen var fylt med energi til å være aktive resten av dagen. I tillegg opplevde 60-minuttersgruppen treningen som monoton, utmattende og langvarig, mens 30-minuttersgruppen følte mer motivasjon og større positivitet. Anne Sofie Gram, stipendiat ved Københavns Universitet sier at den kortere fysiske aktiviteten har åpnet for et eller annet, og at det skjedde oftere at de tok sykkelen til jobben eller trappen i løpet av dagen. Med dette antyder hun at folk kan oppnå et bedre resultat og samtidig bli mer motivert til å leve sunt hvis de ikke presser seg selv for mye.

 

Kilde: https://forskning.no/trening/2013/12/mer-trening-er-ikke-alltid-bedre

Intensiv trening forbedrer ferdighetene til barn med CP

En studie fra Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen) viser at intensiv trening kan bedre motorikken til barn med cerebral parese (CP) i løpet av tre uker. I studien, hvor 22 barn fra Vestlandet i alderen to til ni år deltok, var det gruppetrening tre timer om dagen – fem ganger i uka. Denne treningen var individuelt tilpasset barna etter hvilken funksjon de trengte å øve opp de motoriske ferdighetene i. Eksempelvis øvde noen opp sittebalansen, å kunne stå, samt hverdagsting som å lære å spise med gaffel. Treningen var også lagt opp som lek for å gjøre det mer lystbetont. Etter treningsperioden hadde barna økt de motoriske ferdighetene sine, med størst forbedring hos barna med mildere form for CP.

Korte perioder med intensiv trening forbedrer ferdighetene til barn med cerebral parese og gjør de mer selvstendige i dagliglivet. Intensiv trening forbedrer motorikken til barn med CP i løpet av tre uker og klinisk erfaring tilsier at virkningen holder seg stabil etter avsluttet treningsfase.

Resultatene av studien viste at treningen kan hjelpe barna å nå sitt potensiale av motoriske ferdigheter. Barna ble også mer selvstendige i aktiviteter hjemme og trengte generelt mindre assistanse. Tidligere har forskere trodd at man måtte utvikle de motoriske ferdighetene før en kunne utvikle bevegelseskvalitet, men under denne studien kunne man se at bevegelseskvalitet henger sammen med de motoriske ferdighetene. Dermed utvikles disse på samme tid. I tillegg fikk barna med CP, som ofte er vant til å ha dårligere fysiske ferdigheter enn andre barn, oppleve å være sammen med andre som kanskje presterer under deres nivå. Dette skapte motivasjon og mestringsfølelse.

Les mer om studien her: https://forskning.no/funksjonshemming-fysioterapi-medisinske-metoder-trening/2010/04/intensiv-trening-betrar-cp-born

 

Korte intervalløkter gir bedre blodårefunksjon

At det finnes mange gode grunner til å være i god form, er det liten tvil om. Nå viser en ny studie at dårlig kondisjon også kan være skadelig for blodårene. Det er en tydelig sammenheng mellom dårlig kondisjon og dårlig blodårefunksjon.

I studien fant forskeren tydelige sammenhenger mellom deltakernes kondis, blodtrykk og blodsukker, og blodårefunksjon. Blodårefunksjonen er blodårenes evne til å utvide seg når behovet for blodstrøm og oksygen øker. Dårlig blodårefunksjon er ofte knyttet til utvikling av hjerte- og karsykdom. Og kvinner kom dårligere ut enn menn. Man kan ikke konkludere med at kvinner er mer utsatt for hjerte- og karsykdom dersom de har dårlig kondisjon, men at det kan se ut som det er viktigere for kvinner å passe på disse faktorene.

Ifølge Inge Thomas Ravlo, som er fysiolog og har 22 års erfaring som PT, er det mest effektive faktisk styrketrening uten pauser, eller korte intervalløkter. Nøkkelen er å finne øvelser som gjør at du klarer å holde høy puls over tid.

 

Les hele studien her: https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Darlig-kondis-skader-blodarene_-viser-ny-studie-Her-er-to-treningsokter-som-raskt-vil-forbedre-utholdenheten-din-264150b.html

Reduser treningen med 70 % og kom i bedre form

Mindre, men hardere trening gir bedre helse og kondisjon, både hos utrente, moderat trente, og for ”supermosjonistene”, ifølge studie fra Københavns Universitet. Idrettsforsker Thomas P. Gunnarsson har skrevet doktoravhandling om hvordan intervalltrening påvirker veltrente mosjonister med et oksygenopptak omkring 60 ml/kg/min. Resultatene er tydelige: Veltrente fotballspillere, løpere og syklister opplevde markante forbedringer ved å øke intensiteten.

  

Thomas P. Gunnarsson undersøkte i sin doktoravhandling hvordan intervalltrening påvirker veltrente mosjonister. Den er basert på flere studier, hvor særlig to er interessante for supermosjonister. Den første gikk ut på at amatørsyklister, som hadde trent typisk 4-6 ganger i uken i flere år, og syklet gjennomsnittlig 211 kilometer i uken, reduserte treningsmengden med 70 prosent. Treningsformen gikk fra lange turer i lavt tempo, til korte intervaller på 40 sekunder og intervalløkter på fire minutter. I de helt korte intervallene skal pulsen opp på maks av intensitetsskalaen, mens den i tre til fire minutters intervallene skal ligge mellom 90-95 prosent av makspulsen. Resultatet var at amatørsyklistene gjennomsnittlig forbedret seg mellom tre og fire prosent;  både i sprint og tidkjøring, og fikk et høyere oksygenopptak.

I den andre studien så Thomas P. Gunnarsson på hvordan intervalltrening påvirker fotballspillere på et andredivisjonslag. Disse trente eller spilte kamp fem ganger i uken, og  treningsmengden redusert. Fotballspillerne ble testet før sesongstart, fire uker ut i sesongen og ved sesongslutt. I de første fire ukene av fotballsesongen skulle spillerne utføre sin normale trening, mens i det i de siste fem ukene av sesongen ble det lagt til 6-9 sett med 30 sekunders sprintintervaller, med tre minutters pause. Etter de fire første ukene med normal fotballtrening ble ikke den fotballspesifikke formen forbedret, mens etter fem uker hvor det var innlagt sprintintervall, ble testene forbedret med over ti prosent.

Forskere er ikke sikre på hvorfor intervaller er så effektivt, men noe av forklaring kan være at det å endre på treningen alltid gir en effekt. Løpe- og friidrettstrener, Jesper Wendell, har eksperimentert med hva som skjer om man fortsetter med intervaller over en lang periode. Hvis utøverne skiftet mellom perioder med høyintens og vanlig trening, så det ut til at de kunne oppnå forbedringer når de gikk tilbake til en periode med mange intervaller.

 

Les hele artikkelen her: https://forskning.no/trening/2013/01/intervalltrening-ogsa-supermosjonister

1 million fra Forskningsrådet!

Etter å ha kommet gjennom første fase i søknadsprosessen til programmet “Forny stud-ENT”, presenterte vi konseptet ved Forskningsrådets hovedkontor i Oslo den 22.mars. Etter to lange uker med venting fikk vi den gledelige nyheten om at søknaden var innvilget!

I løpet av et år vil vi nå få utbetalt støtte på totalt 1 million kroner. Støtten vil gå til å gå gjennomført en rekke viktige milepæler og fordi flere av oss nå vil kunne jobbe fulltid med oppstarten vil vi kunne øke hastigheten betraktelig. Mange takk til Forskningsrådet for tilliten og takk til NTNUs Entreprenørskole som har vært avgjørende for å kunne komme dit vi er i dag.

 

 

Fra Forskningsrådets utlysning:

Målsetting med ordningen

Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. FORNY StudENT har i tillegg som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren. FORNY StudENT skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren om hvordan arbeidet med å fremme studententreprenørskap kan innrettes på en hensiktsmessig og god måte.

Målgruppe

FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter i siste studiefase og nylig utdannede masterkandidater fra universiteter og høyskoler som

  • har en kunnskaps- eller forskningsbasert ide med forretningspotensial
  • har gründerevner og/eller skolering i entreprenørskap
  • ønsker faglig og kommersiell bistand for å realisere ideen sin
  • vil jobbe med realisering av ideen som et fulltidsprosjekt etter avlagt mastergradseksamen

Intensjonsavtale

9.mars signerte vi intensjonsavtale med LHL-klinikkene i Trondheim. LHL har siden i høst vært vår nærmeste utviklingspartner og gjennom pilotprosjekt med dem har vi fått meget nyttige tilbakemeldinger – både fra fysioterapeutene og deres pasienter. Intensjonsavtalen beskriver blant annet krav de stiller for kjøp, samt prisoppsettet vi ser for oss. 

LHL-klinikkene i Trondheim er en del av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, en interesseorganisasjon med rundt 50.000 medlemmer på landsbasis. LHL tilbyr helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. I dag har de klinikker blant annet på Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og Trondheim.

LHL-klinikkene i Trondheim tilbyr rehabilitering av forskjellige pasientgrupper, hvor forbedring i kondisjon er en viktig del. Med Easy Intervals de kunne vite at pasientene trener slik som foreskrevet, og disse vil kunne trene uten oppsyn men likevel med tett oppfølging gjennom web-plattformen. Å vise fremgang for pasientene er en veldig viktig motivasjonsfaktor, men er ressurskrevende da dette er noe som skjer manuelt i dag. Easy Intervals tilbyr digital og kontinuerlig logging av hver enkelt pasients prestasjoner, og dette presenteres visuelt på plattformen for analyse og motivasjon.

Web-plattform

Gjennom vårt samarbeid med LHL-klinikkene i Trondheim, så vi fort at vi trengte et system for å administrere data, brukere, treningsøkter og visualisering. Vi har derfor startet arbeidet med å utvikle en web-basert plattform som blir et kraftig verktøy både for oss og kunder.

Plattformen vil ha fire hoveddeler; en workout-editor, visualisering av tidligere økter, en modul for å administrere brukere og en egen side for pasient/bruker. I workout-editoren kan fysioterapeutene designe treningsøkter som ønsket og koble disse til en gruppe eller direkte mot enkeltpasienter. Kommunikasjon med systemet på sykkelen skjer over mobil-nettet, noe som gir full fleksibilitet med tanke på plassering av spinningsykkelen.

Alle treningsøkter blir logget av systemet og når økten er ferdig blir disse dataene sendt automatisk til plattformen for visualisering og analyse. Her kan man se den siste, og tidligere treningsøkter samtidig slik at disse kan sammenlignes. Man kan så gjøre en vurdering på om treningsprogrammet skal endres til neste gang, basert på dataene og tilbakemelding fra pasient.

Alle pasienter/brukere vil også få sin egen innlogging for å kunne se sin egen fremgang samt lese motiverende tilbakemeldinger fra fysioterapeut.

benefits of automated intervals

HIIT helps diabetics with their glucose

New research reveals that high-intensity interval training (HIIT) increases glucose metabolism in muscles as well as insulin sensitivity in type 2 diabetes. Already after a two-week training period, the glucose uptake in thigh muscles returned to a normal level.

The discovery was made in a research project led by Senior Research Fellow Kari Kalliokoski and Project Manager Jarna Hannukainen at the University of Turku, Finland. The project studied the health impacts of high-intensity interval training on healthy people and diabetics, and the results are encouraging.

“HIIT has a rapid impact on metabolism. However, no great differences have been demonstrated between the impact of HIIT and moderate intensity continuous training over a longer period of time. The main benefit of high-intensity interval training is mostly that it takes less time,” says Doctoral Candidate Tanja Sjöros.

First in the study, healthy men in their forties and fifties did either high-intensity interval training or traditional, moderate intensity training. Later, a group of people with insulin resistance carried out a similar two-week training routine. Some of them had type 2 diabetes and some prediabetes, i.e. their blood sugar levels were elevated but not yet high enough to indicate type 2 diabetes.

“Before the training started, the glucose metabolism and insulin sensitivity of the insulin resistant persons were significantly reduced compared to the group of healthy individuals. However, already after two weeks of high intensity training, which amounted to six training sessions, the glucose metabolism in the thigh muscles achieved the starting level of the healthy control group,” tells Sjöros.

In HIIT, the training sessions are highly intensive but short and followed by recovery period. For example, HIIT can be carried out in 30-second training sessions of maximum intensity and with a recovery sessions of a couple of minutes.

Glucose metabolism and insulin sensitivity improved after both the high-intensity training and the moderate intensity continuous training, so the study suggests that people can choose the type of training based on their own preferences.

“However, the group that did moderate intensity training achieved only half of the improvement experienced by the HIIT group during the two-week period. Therefore, this type of training requires a longer period of time. If you have only little time to spare, high-interval training could be a great alternative to traditional training that requires more time but is lower in intensity,” says Sjöros.

HIIT also improves endurance. In the study, the endurance of type 2 diabetics increased only in the HIIT group, but earlier studies have shown that, when the training routine continues for over two weeks, endurance increases with the traditional, moderate intensity training just as much as it does with high-interval training.

The research results published in the Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports highlight the beneficial effects of exercise on glucose metabolism especially in diabetics and in those who suffer from disturbances in the glucose metabolism. According to previous research, exercise lowers blood sugar as much as diabetes medication. Therefore, exercise is an essential part of treating and preventing diabetes.

“It’s particularly good news that when it comes to the glucose metabolism and endurance it does not seem to matter in whether the exercise takes place over a longer period of time as moderate training or over a short period as high-interval training. Everyone can choose the type of training that suits them best. In general, you can achieve the best results for you body by using both training methods,” encourages Sjöros.

However, the researchers advise that diabetics should consult their doctor before starting a new exercise routine. For example, if the amount of exercise increases significantly, it might be necessary to check the diabetes medication. Also other possible illnesses have to be kept in mind when planning a new exercise routine.

Source: sciencedaily.com

The best anti-aging exercise

HIIT it! We’re often told that exercise is the best medicine, and it now seems that regular high intensity interval training (HIIT), in particular, is great for reversing the declining ability of our cells to generate energy.

HIIT involves short bursts of very intense activity, interspersed with recovery periods of lower-intensity exercise. Sreekumaran Nair at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, and his colleagues assigned groups of people aged between 18 and 30 and between 65 and 80 to three months of interval training, weight training or a combination of the two. Muscle biopsies were taken before and afterwards to measure the impact of these regimes on their cells.

Interval training boosted the ability of the mitochondria within cells to generate energy by 69 per cent in older volunteers, and by 49 per cent in the younger group. Mitochondrial activity declines with age, which may aggravate fatigue and reduce the size and ability of muscles to burn excess blood sugar – a risk factor for diabetes. But this decline was halted and even reversed in the older interval-training group. “After three months of interval training, everything converged towards what we saw in young people,” says Nair.
Interval trainers also saw surges in lung, heart and circulation health. The amount of oxygen they could inhale and consume at full tilt rose by 28 per cent in the younger group and by 17 per cent in the older group. There was no corresponding change among weight trainers, although combination training boosted oxygen consumption by 21 per cent among older exercisers.
Nair says the greatest benefit from weight training was the addition of new muscle mass, but it triggered none of the mitochondrial and respiratory benefits. The combination regime generally produced intermediate results.

Reduce stress and anxiety with high intensity exercise!

COLUMBIA, Mo. – Cardiovascular disease is the leading cause of death in the United States. The amount of stress and anxiety a person experiences is a major factor in cardiovascular disease. For the past three decades experts have vacillated in their recommendations concerning the amount and intensity of exercise required to alleviate stress and anxiety.

Recently, most experts have agreed that a moderate to low amount of regular exercise can ease personal tension and stress. However, a new study by researchers at the University of Missouri-Columbia shows that a relatively high-intensity exercise is superior in reducing stress and anxiety that may lead to heart disease. Moreover, the researchers found that high-intensity exercise especially benefits women.

“Conventional wisdom says that exercising for 30 minutes at a moderate exercise intensity is more effective in reducing anxiety than either a low or high intensity dose,” said Richard Cox, professor of educational and counseling psychology and leader of the study. “This conclusion, however, is deceptively simple because reductions in anxiety are not always observed immediately following a high intensity bout of exercise.”

In the study, female participants, ages 18 to 20 and 35 to 45, completed three experimental sessions. Each session started with a test to determine the anxiety level of the participant. Following the test, the women either did not exercise (control condition) or exercised at a moderate or high-intensity level for 33 minutes. After the session, Cox measured anxiety levels at 5, 30, 60 and 90 minutes post-exercise.

Although all three exercise conditions, including the control condition, showed a decline in anxiety over time, Cox found the high-intensity level experienced the sharpest decline. Cox said the intensity of exercise conditions did not differ in anxiety levels at baseline or immediately after exercise, but a difference favoring the high intensity level emerged at 30, 60 and 90 minutes post-exercise.

Results also showed that when the iron status of the women was taken into consideration, the beneficial effect of high-intensity exercise was greater for the older women.

“This is a relationship that needs to be further explored,” Cox said. “It appears to suggest that after controlling for iron status, the beneficial effects of exercise on anxiety may only apply to older women and not to younger women.”

Cox believes this study, which is scheduled for publication in the Research Quarterly for Exercise and Sport, will prove beneficial to medical practitioners in the fight against heart disease.

Source: sciencedaily.com