1 million fra Forskningsrådet!

Etter å ha kommet gjennom første fase i søknadsprosessen til programmet “Forny stud-ENT”, presenterte vi konseptet ved Forskningsrådets hovedkontor i Oslo den 22.mars. Etter to lange uker med venting fikk vi den gledelige nyheten om at søknaden var innvilget!

I løpet av et år vil vi nå få utbetalt støtte på totalt 1 million kroner. Støtten vil gå til å gå gjennomført en rekke viktige milepæler og fordi flere av oss nå vil kunne jobbe fulltid med oppstarten vil vi kunne øke hastigheten betraktelig. Mange takk til Forskningsrådet for tilliten og takk til NTNUs Entreprenørskole som har vært avgjørende for å kunne komme dit vi er i dag.

 

 

Fra Forskningsrådets utlysning:

Målsetting med ordningen

Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. FORNY StudENT har i tillegg som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren. FORNY StudENT skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren om hvordan arbeidet med å fremme studententreprenørskap kan innrettes på en hensiktsmessig og god måte.

Målgruppe

FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter i siste studiefase og nylig utdannede masterkandidater fra universiteter og høyskoler som

  • har en kunnskaps- eller forskningsbasert ide med forretningspotensial
  • har gründerevner og/eller skolering i entreprenørskap
  • ønsker faglig og kommersiell bistand for å realisere ideen sin
  • vil jobbe med realisering av ideen som et fulltidsprosjekt etter avlagt mastergradseksamen

Intensjonsavtale

9.mars signerte vi intensjonsavtale med LHL-klinikkene i Trondheim. LHL har siden i høst vært vår nærmeste utviklingspartner og gjennom pilotprosjekt med dem har vi fått meget nyttige tilbakemeldinger – både fra fysioterapeutene og deres pasienter. Intensjonsavtalen beskriver blant annet krav de stiller for kjøp, samt prisoppsettet vi ser for oss. 

LHL-klinikkene i Trondheim er en del av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, en interesseorganisasjon med rundt 50.000 medlemmer på landsbasis. LHL tilbyr helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. I dag har de klinikker blant annet på Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og Trondheim.

LHL-klinikkene i Trondheim tilbyr rehabilitering av forskjellige pasientgrupper, hvor forbedring i kondisjon er en viktig del. Med Easy Intervals de kunne vite at pasientene trener slik som foreskrevet, og disse vil kunne trene uten oppsyn men likevel med tett oppfølging gjennom web-plattformen. Å vise fremgang for pasientene er en veldig viktig motivasjonsfaktor, men er ressurskrevende da dette er noe som skjer manuelt i dag. Easy Intervals tilbyr digital og kontinuerlig logging av hver enkelt pasients prestasjoner, og dette presenteres visuelt på plattformen for analyse og motivasjon.

Web-plattform

Gjennom vårt samarbeid med LHL-klinikkene i Trondheim, så vi fort at vi trengte et system for å administrere data, brukere, treningsøkter og visualisering. Vi har derfor startet arbeidet med å utvikle en web-basert plattform som blir et kraftig verktøy både for oss og kunder.

Plattformen vil ha fire hoveddeler; en workout-editor, visualisering av tidligere økter, en modul for å administrere brukere og en egen side for pasient/bruker. I workout-editoren kan fysioterapeutene designe treningsøkter som ønsket og koble disse til en gruppe eller direkte mot enkeltpasienter. Kommunikasjon med systemet på sykkelen skjer over mobil-nettet, noe som gir full fleksibilitet med tanke på plassering av spinningsykkelen.

Alle treningsøkter blir logget av systemet og når økten er ferdig blir disse dataene sendt automatisk til plattformen for visualisering og analyse. Her kan man se den siste, og tidligere treningsøkter samtidig slik at disse kan sammenlignes. Man kan så gjøre en vurdering på om treningsprogrammet skal endres til neste gang, basert på dataene og tilbakemelding fra pasient.

Alle pasienter/brukere vil også få sin egen innlogging for å kunne se sin egen fremgang samt lese motiverende tilbakemeldinger fra fysioterapeut.