Etter å ha kommet gjennom første fase i søknadsprosessen til programmet “Forny stud-ENT”, presenterte vi konseptet ved Forskningsrådets hovedkontor i Oslo den 22.mars. Etter to lange uker med venting fikk vi den gledelige nyheten om at søknaden var innvilget!

I løpet av et år vil vi nå få utbetalt støtte på totalt 1 million kroner. Støtten vil gå til å gå gjennomført en rekke viktige milepæler og fordi flere av oss nå vil kunne jobbe fulltid med oppstarten vil vi kunne øke hastigheten betraktelig. Mange takk til Forskningsrådet for tilliten og takk til NTNUs Entreprenørskole som har vært avgjørende for å kunne komme dit vi er i dag.

 

 

Fra Forskningsrådets utlysning:

Målsetting med ordningen

Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. FORNY StudENT har i tillegg som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren. FORNY StudENT skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren om hvordan arbeidet med å fremme studententreprenørskap kan innrettes på en hensiktsmessig og god måte.

Målgruppe

FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter i siste studiefase og nylig utdannede masterkandidater fra universiteter og høyskoler som

  • har en kunnskaps- eller forskningsbasert ide med forretningspotensial
  • har gründerevner og/eller skolering i entreprenørskap
  • ønsker faglig og kommersiell bistand for å realisere ideen sin
  • vil jobbe med realisering av ideen som et fulltidsprosjekt etter avlagt mastergradseksamen